วิธีเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ต้องเขียนอย่างไร?

วิธีเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ต้องเขียนอย่างไร?

        บรรณานุกรม แม้จะอยู่ท้ายสุดของเอกสาร แต่จัดว่ามีความสำคัญมากไม่แพ้ส่วนอื่นๆ การเขียนบรรณานุกรมเปรียบเสมือนการให้เครดิตกับบุคคลอื่นที่มีส่วนสนับสนุนงานเขียนชิ้นนี้ อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้งานเขียนของเราด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือเราต้องเขียนอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ในบทความนี้จะแนะนำแนวทางทั่วไปในการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง รวมไปถึงเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเขียนบรรณานุกรมง่ายขึ้น

1. ทำความเข้าใจรูปแบบการอ้างอิง

รูปแบบการอ้างอิงต่างๆ เช่น APA , MLA และ Chicago มีข้อกำหนดในการจัดรูปแบบแหล่งอ้างอิงที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนอื่นเราจำเป็นต้องรู้ข้อกำหนดของงานเขียนหรือเอกสารที่เรากำลังจะทำ ว่าระบุให้เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบใด จึงค่อยเริ่มเขียนอ้างอิงตามมาตรฐานนั้นให้ถูกต้องและสมบูรณ์

2. ระบุแหล่งที่มาตามตัวอักษร

บรรณานุกรมควรแสดงรายการตามตัวอักษร ตามนามสกุลของผู้แต่ง หากไม่มีผู้เขียน ให้เรียงตามชื่อแหล่งที่มา

3. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์

ในแต่ละแหล่งที่มา ต้องใส่ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วันที่ตีพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ และอาจต้องใส่ข้อมูลอื่นๆ เช่น ปีที่พิมพ์ เล่มที่และฉบับที่ และ DOI (Digital Object Identifier) หรือ URL โดยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการอ้างอิงที่กล่าวถึงไปแล้วในข้อที่ 1

4. จัดรูปแบบการเขียนให้ถูกต้อง

ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ต้องสอดคล้องกันทั้งหมด เช่น ใช้ตัวเอียงในชื่อหนังสือ ก็ต้องตรวจสอบว่าใช้ตัวเอียงสำหรับชื่อหนังสือทั้งหมดถูกต้องครบทั้งบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว

5. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้เหมาะสม

ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น จุลภาคและจุด เพื่อแยกองค์ประกอบต่างๆ ของการอ้างอิง และทำให้อ่านง่ายขึ้น

6. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ก่อนที่จะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ อย่าลืม! ตรวจสอบบรรณานุกรมอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน

        การเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง เป็นส่วนสำคัญของงานเขียนเชิงวิชาการ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแหล่งข้อมูลที่คุณรวบรวมมาเพื่อสนับสนุนแนวคิดหลักของเอกสารได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.