Mobile-Friendly ส่งผลต่อ SEO อย่างไรในปี 2023

        รู้หรือไม่ ข้อมูล ณ ปี 2022 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทั่วโลกกว่า 5 พันล้านคน และยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้เว็บไซต์ต่าง ๆ มีการปรับให้รองรับการใช้งานแบบ Mobile-Friendly มากขึ้น จุดนี้ส่งผลกระทบกับการทำ SEO บนเว็บไซต์ด้วย มาดูกันว่า Mobile-Friendly ส่งผลต่อ SEO อย่างไรในปี 2023

ด้านอันดับการค้นหาบน Google

ในปี 2019 Google เริ่มเปิดใช้งานดัชนีตัวใหม่ที่ชื่อ Mobile-First Indexing ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการจัดอันดับเว็บไซต์ในหน้าผลลัพธ์การค้นหา โดยเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้รับการพิจารณาคะแนนมากกว่าเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ออกแบบให้รองรับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งหมายความว่าหากเว็บไซต์ไม่ปรับปรุงให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ ก็อาจทำให้ไม่อยู่ในการจัดอันดับนั้นในผลลัพธ์หน้าการค้นหา (SERP) นั่นเอง

ด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

เว็บไซต์ที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานแบบ Mobile-Friendly จะเพิ่มประสบการณ์เชิงบวกให้ผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น หากเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนมือถือ ผู้ใช้จะพบกับปัญหาการแสดงผลช้า อ่านข้อความได้ยาก มองเห็นรูปภาพไม่ชัด ปัญหาเหล่านี้สร้างความหงุดหงิดและทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจกดออกจากเว็บไซต์ได้ภายในไม่กี่วินาที และส่งผลด้านลบต่อ SEO ในแง่อัตราการตีกลับสูงและการมีส่วนร่วมต่ำ ซึ่งสามารถลดอันดับการค้นหาได้

Mobile-Friendly ส่งผลต่อ SEO อย่างไรในปี 2023

ด้านการทำ SEO ในท้องถิ่น

อุปกรณ์มือถือมักถูกใช้สำหรับค้นหาธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ เช่น หาธุรกิจหรือบริการที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ในอุปกรณ์มือถือ สามารถเพิ่มอันดับและเพิ่มการมองเห็นการค้นหาในพื้นที่ได้

ด้านการค้นหาด้วยเสียง

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้ฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการค้นหาด้วยเสียงเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานนี้ จะได้เปรียบและมีแนวโน้มอยู่ในอันดับที่ดีในหน้าผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง

ด้านความเร็วของเว็บไซต์

การปรับปรุงให้เว็บไซต์รองรับการใช้งานบนมือถือ ยังส่งผลต่อความเร็วเว็บไซต์ ซึ่งเป็นปัจจัยการจัดอันดับที่สำคัญของ SEO เนื่องจากเว็บไซต์ที่ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์มือถือมีแนวโน้มที่จะโหลดได้เร็วกว่า ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า และนำไปสู่อัตราการเข้าใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต

        จะเห็นได้ว่า การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตนั้น ส่งผลดีต่อการทำ SEO ในหลายด้าน และในทางตรงข้ามเว็บไซต์ที่ไม่ปรับให้ Mobile-Friendly ก็จะสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ใช้ ส่งผลให้อันดับการแสดงผลค้นหาลดลงนั่นเอง ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์ อย่าลืม! เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ธุรกิจของตนเองให้รองรับการใช้บนโทรศัพท์มือถือด้วยนะ

 

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.