5 เหตุผลทำไมทุกคนควรมีประกันสุขภาพ

reasons why health insurance is a must-have

ประกันสุขภาพเป็นประกันที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้ทางการแพทย์และการผ่าตัดสำหรับผู้ประกันตน ในขณะที่การทำประกันดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่ประกันสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่าง ในบล็อกนี้เราจะไปค้นหา 5 เหตุผลทำไมจึงต้องทำประกันสุขภาพ

must have health insurance

ปกป้องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่มีราคาสูง

เหตุผลหลักในการที่ต้องมีประกันสุขภาพคือการปกป้องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่มีราคาสูง ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการดูแลรักษาทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์, ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโดยการนอนในโรงพยาบาล และใบสั่งยา

การเข้าถึงการดูแลรักษาแบบป้องกัน

ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองในการเข้าถึงการดูแลรักษาแบบป้องกัน เช่น การตรวจสุขภาพ, การคัดกรองโรค และการรับวัคซีน การดูแลรักษาแบบป้องกันช่วยในการค้นหาและป้องกันปัญหาทางสุขภาพในระยะเริ่มต้น นำไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีกว่าและค่ารักษาที่ถูกกว่าในระยะยาว

ความสงบทางจิตใจ

การมีประกันสุขภาพช่วยให้เกิดความสงบทางจิตใจ เนื่องจากคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณและคนที่คุณรักได้รับความคุ้มครองในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การมีประกันสามารถช่วยบรรเทาความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิด

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ภายใต้รัฐบัญญัติการบริบาลที่เสียได้ (Affordable Care Act : ACA) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Obamacare ประชาชนแต่ละคนต้องมีประกันสุขภาพหรือต้องได้รับบทลงโทษ การมีประกันสุขภาพจึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ถูกลงโทษ

ผลประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง (Employer-Sponsored Coverage)

มีนายจ้างหลายบริษัทให้ข้อเสนอประกันสุขภาพโดยเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ โดยการมีผลประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง (Employer-Sponsored Coverage) นั้นมีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าการจ่ายซื้อประกันด้วยตนเอง ทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นได้ง่ายมากขึ้น

health insurance

ประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องมีด้วยเหตุผลนานาประการ ได้แก่ ปกป้องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่มีราคาสูง, การเข้าถึงการดูแลรักษาแบบป้องกัน, ความสงบทางจิตใจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย และการเข้าถึงผลประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง (Employer-Sponsored Coverage) เลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับงบ และทบทวนความคุ้มครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าประกันสุขภาพของคุณยังมีความสอดคล้องกับความต้องการการบริการทางการแพทย์ที่คุณต้องการ

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.