สิทธิประโยชน์จาก SCB แม่มณี

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

  1. สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าใหม่ที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี โดยต้องเป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และลงทะเบียนรับสิทธิตามลิงค์ https://forms.office.com/r/hMSbCeyV3E  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน  2566 (ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 
  2. เมื่อสมัครสำเร็จ รับฟรี เซตร้านแม่มณี (ป้าย QR แม่มณี,ผ้ากันเปื้อน,ตุ๊กตาแม่มณี และสติ๊กเกอร์แม่มณี ร้านนี้รับ QR Code” อย่างละ 1 ชิ้น) มูลค่ารวม 700 บาท โดยจำกัด 1 สิทธิ / 1 ท่าน  
  3. เมื่อสมัครสำเร็จ รับฟรี โค้ดส่วนลด 10%  มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้บริการจ้างงานฟรีแลนซ์ ขั้นต่ำ 2,000 บาท จาก fastwork https://fastwork.co/  โค้ดส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน  2566 (ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)  โค้ดส่วนลดใช้ได้ 1 ครั้ง / ท่าน  ใช้ได้สำหรับลูกค้าใหม่ ในการจ้างงานครั้งแรก ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้ 
  4. ธนาคารจะส่งของกำนัลให้กับร้านค้าตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  5. ร้านค้ารับทราบว่า ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยร้านค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้ 
  8. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด fastwork กรุณาติดต่อ fastwork support center ผ่านเพจ Facebook: fastwork วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:30 น.– 22:00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10:00 น.– 19:00 น.
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777
Related Posts
Sorry no related post found
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.