วางแผนเกษียณให้มีเงินใช้ในระยะยาว ฉบับมนุษย์เงินเดือน

วางแผนเกษียณให้มีเงินใช้ในระยะยาว ฉบับมนุษย์เงินเดือน

          หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่ได้มีการวางแผนเกษียณในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้คงที่หรือ ‘มนุษย์เงินเดือน’ แม้จะทำงานมาหลายสิบปีจนอายุใกล้ถึงวัยเกษียณ แต่กลับไม่มีเงินเก็บที่รองรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ อาจทำให้เงินไม่พอใช้ในยามจำเป็น โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล

          ดังนั้นภายในบทความนี้ จะมาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณ ให้มนุษย์เงินเดือนมีเงินใช้ในระยะยาว พร้อมขั้นตอนวางแผนเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณมีความสุขและความมั่นคงในช่วงชีวิตที่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไป

ทำไมถึงต้องวางแผนเกษียณในอนาคต?

          การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ควรทำตั้งแต่วัยทำงาน เพราะสามารถวางแผนเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจน แต่ทั้งนี้หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าทำไมถึงต้องวางแผนเกษียณ? มีความสำคัญอย่างไรในอนาคต? ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการวางแผนเกษียณ เรามาทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนเกษียณกันก่อนเลย

1. สวัสดิการที่มีหรือรองรับไม่เพียงพอ

          เมื่อคุณทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน อาจมีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากภาครัฐหรือองค์กรเอกชน เช่น เงินจากกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นแหล่งเงินได้สำหรับชีวิตหลังเกษียณที่สำคัญ 

          แต่ในความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นควรหาแหล่งรายได้หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ผ่านการวางแผน หรือจะลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวก็ได้เช่นกัน

2. ความมั่นคงทางการเงิน

          ความมั่นคงทางการเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทุกคนควรมี โดยกำหนดเป้าหมายในการวางแผนเกษียณ เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพ และไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาในชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะอยากกิน อยากมี หรืออยากเที่ยว ก็สามารถทำสำเร็จได้ดั่งใจหวังเลยทีเดียว

3. รองรับความเสี่ยงในอนาคต

          หลังจากที่คุณเกษียณจากการทำงานประจำ แน่นอนว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย สถานการณ์เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ซึ่งการวางแผนเกษียณ สามารถรองรับความเสี่ยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยควรจัดการแผนการเงินและแผนเกษียณของคุณให้มีความยืดหยุ่น เพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความต้องการของคุณ

4. เกษียณอายุได้เร็วขึ้น

          การเกษียณอายุได้เร็วขึ้น หรือที่เรียกว่า “Early Retirement” คือ เกษียณอายุก่อนกำหนด โดยคุณต้องมีความมั่นคงทางการเงิน เพราะจะทำให้คุณมีเวลาและพลัง สามารถทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ว่าจะการเดินทาง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือการใช้เวลากับคนรัก เป็นต้น 

          แน่นอนว่าไม่มีความกังวลเรื่องเงิน แต่ความเสี่ยงการเกษียณอายุเร็ว คือ รายได้และสวัสดิการลดลง ดังนั้นควรออมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง และออมเงินอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดี ความเสี่ยงน้อย และประกันชีวิตต่าง ๆ จะช่วยให้เงินของคุณเจริญเติบโต พร้อมรับมือช่วงวัยเกษียณได้แน่นอน

5. ปลดภาระหนี้สิน

          การที่คุณไม่มีหนี้ ถือเป็นลาภอันประเสริฐ และคุณก็เป็นคนที่แบบแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ แต่ใช่ว่าการที่คุณมีหนี้สิน ไม่ได้หมายถึง แผนการเงินของคุณไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพ เพียงแต่หนี้สิน ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สามารถขัดขวางการวางแผนเกษียณ และความมั่นคงทางการเงิน 

          ดังนั้นการวางแผนเกษียณ ควรสำรวจว่า ยอดหนี้ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่? และหนี้สินก้อนไหนที่ผ่อนใกล้หมดแล้ว หรือมีดอกเบี้ยสูง ก็รีบเคลียร์ให้จบ เพื่อที่จะลดภาระช่วงวัยเกษียณได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนวางแผนเกษียณ สำหรับมนุษย์เงินเดือน

          การเกษียณอายุเป็นเป้าหมายในอนาคตที่ทุกคนต้องเตรียมตัว แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือน การวางแผนเกษียณอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนในรายจ่าย หนี้สิน และการออมเงิน ซึ่งเราจะมาแนะนำขั้นตอนการวางแผนเกษียณ สำหรับมนุษย์เงินเดือน จะมีขั้นตอนไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

1. ประเมินสถานะทางการเงินปัจจุบัน

          การประเมินสถานะการเงิน เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญที่สุดในการวางแผนเกษียณ ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบการ หรือใครก็ตาม การทราบถึงสถานะการเงินของคุณจะเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งเป้าหมายทางการเงินและวางแผนเกษียณให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น

          โดยทำรายการรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และสินทรัพย์ที่คุณมี หรือเงินทุนประกันสังคมหรือกองทุนต่าง ๆ เช่นกัน จากนั้นนำมาคำนวณว่าคุณควรจะต้องมีเงินเพิ่มอีกเท่าใด? ถึงจะสามารถนำไปใช้หลังการเกษียณได้ไม่ลำบาก

2. กำหนดช่วงอายุเกษียณของตัวเอง

          คุณจะต้องตัดสินใจว่าต้องการเกษียณอายุเท่าไหร่ และมีชีวิตหลังเกษียณอย่างไร แต่โดยปกติแล้ว คนส่วนใหญ่นิยมเกษียณในช่วงอายุประมาณ 55-60 ปี และหลังเกษียณจะมีแผนการเงินที่สามารถใช้ชีวิตได้ยาวไปจนถึง 80 ปี ซึ่งการตั้งเป้าหมายลักษณะนี้ จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนเกษียณให้เป็นไปอย่างรอบคอบมากที่สุด แต่ทั้งนี้ช่วงเกษียณก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวบุคคล

3. จัดทำงบประมาณและวางแผนการออม

          จัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมรายจ่ายและเพิ่มการออมในช่วงวัยเกษียณ เช่น กองทุน ประกันชีวิต หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนดีในระยะยาว อีกทั้งควรหมั่นออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี

4. ไม่สร้างหนี้สินมากจนเกินไป

          มนุษย์เงินเดือนสามารถบริหารแผนการเงินแบบง่าย ๆ ด้วยการชำระหนี้ให้หมดก่อนวัยเกษียณ หรือหาทางลดดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุด เช่น การรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดดอกเบี้ยในเดือนต่อไป เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสร้างหนี้สินในช่วงวัยทำงาน ไม่เช่นนั้นจะเป็นภาระในวัยเกษียณได้นั่นเอง

5. ติดตามและปรับปรุงแผนเกษียณ

          หากคุณวางแผนเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณมาระยะหนึ่งแล้ว ให้คุณคอยติดตามเงินที่คุณออมเอาไว้ว่า ตอนนี้มียอดเงินเท่าไหร่แล้ว หรือยังขาดอีกเท่าไหร่ เพื่อติดตามและรายงานผลให้กับตัวคุณเอง อีกทั้งช่วยให้การออมเงินเป็นระบบมากขึ้น

บทสรุป

          สุดท้ายนี้เราหวังว่าคุณจะวางแผนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ไร้ข้อกังวลใด ๆ ทั้งนี้หากคุณต้องการแบบแผนการเงินที่มีคุณภาพ พร้อมแนะนำการลงทุนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสไตล์มนุษย์เงินเดือน คุณสามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญกับทาง Fastwork เพราะมีบริการวางแผนเกษียณให้กับคุณ รับรองได้เลยว่า ใช้ชีวิตหลังเกษียณการทำงานได้อย่างสบายใจแน่นอน

แหล่งที่มา

  • makebykbank.kbtg.tech
  • apthai

 

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.