ข้อดีของการเลือกใช้ฟรีแลนซ์แทนการจ้างพนักงานประจำ

ข้อดีของการเลือกใช้ฟรีแลนซ์แทนการจ้างพนักงานประจำ

          โลกธุรกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในยุคนี้คือ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันโลกและทันคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้เองธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาใช้บริการฟรีแลนซ์มากขึ้น ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามาก

          บทความนี้จะชวนทุกคนมาดู “ข้อดีของการเลือกจ้างงานฟรีแลนซ์แทนการจ้างพนักงานประจำ” และทำไมการจ้างฟรีแลนซ์จึงมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ?

1. ประหยัดต้นทุน

          หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สุดของการเลือกใช้งานฟรีแลนซ์ คือ การประหยัดต้นทุน เนื่องจากการทำงานของฟรีแลนซ์จะเป็นรูปแบบโครงการต่อโครงการ (project-by-project) และมีการจ่ายค่าจ้างเมื่อจบงานแต่ละโครงการเท่านั้น แตกต่างจากการจ้างพนักงานประจำที่บริษัทหรือเจ้าของธุรกิจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันสังคม หรือค่าอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งการเลือกจ้างงานฟรีแลนซ์สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

ข้อดีของการเลือกจ้างงานฟรีแลนซ์

2. มีความยืดหยุ่น

          ข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งของการเลือกใช้งานฟรีแลนซ์ คือ ความยืดหยุ่น โดยฟรีแลนซ์จะทำงานเป็นโปรเจกต์ ทำให้คุณสามารถจ้างงานระยะสั้นได้ จุดนี้มีประโยชน์และคุ้มค่ามากสำหรับธุรกิจที่เป็นงานตามฤดูกาล หรือเป็นธุรกิจที่มีปริมาณงานไม่คงที่

3. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

          ฟรีแลนซ์มักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นที่ต้องการ แต่อาจจะไม่ต้องการการทำงานแบบพนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจสามารถจ้างฟรีแลนซ์ที่มีคุณภาพ มีทักษะเฉพาะทาง เพื่อมาทำงานแต่ละโปรเจกต์แทนการจ้างพนักงานประจำได้

ข้อดีของการเลือกจ้างงานฟรีแลนซ์

4. ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง

          การเลือกใช้งานฟรีแลนซ์เป็นการกำจัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการหรือที่เรียกว่าค่าโสหุ้ย (Overhead cost) ที่เกิดจากการจ้างพนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ออฟฟิศ, อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้สำนักงานให้แก่ฟรีแลนซ์ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

5. เพิ่มประสิทธิภาพ

          ฟรีแลนซ์มักจะมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากทำงานในออฟฟิศ เช่น การเมืองในออฟฟิศ หรือความรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ในออฟฟิศ ซึ่งการทำงานโดยไร้ปัญหารบกวนเหล่านี้จะเป็นการเพิ่ม (Productivity และทำให้โปรเจกต์สำเร็จลุล่วงเร็วขึ้น

          คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่า การเลือกใช้งานฟรีแลนซ์มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจ ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจจ้างพนักงานครั้งต่อไป อย่าลืมพิจารณาข้อได้เปรียบเหล่านี้ด้วย เพื่อความคุ้มค่าในการทำธุรกิจของคุณ

 

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.