5 วิธีการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

tax planning strategies fastwork

การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเงินของบุคคลทั่วไปและธุรกิจที่สามารถช่วยให้ภาระทางภาษีของแต่ละบุคคลหรือธุรกิจมีความเหมาะสม, ประหยัดเงิน และบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนยังมีปัญหาในการทำความเข้าใจระบบภาษีและสร้างกลยุทธ์ทางภาษีที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ ต่อไปนี้เป็น 5 แนวทางที่จะช่วยให้บุคคลหรือธุรกิจจัดทำการวางแผนทางภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

tax planning business individual วางแผนภาษี ธุรกิจ บุคคล หาคนทำภาษี

1.เข้าใจข้อบังคับทางภาษีของคุณ

ก่อนที่คุณจะวางแผนภาษีได้มีประสิทธิภาพนั้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจข้อบังคับทางภาษีของคุณ ได้แก่ การเข้าใจว่าคุณต้องชำระภาษีชนิดใด, คุณต้องชำระภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด, และคุณต้องชำระภาษีเมื่อใด จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษและให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจ่ายภาษีเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

2.บันทึกข้อมูลที่แม่นยำ

การเก็บบันทึกข้อมูลที่แม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทางภาษี ได้แก่ การติดตามรายรับ – รายจ่ายทั้งหมด, รวมไปถึงการลดหย่อนทางภาษี หรือ เครดิตภาษีที่อาจจะนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ของคุณ จะช่วยให้คุณทราบว่าคุณจะประหยัดเงินในการจ่ายภาษีในส่วนใดได้บ้าง และทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและเครดิตทางภาษีที่คุณมีอย่างครบถ้วน

3.ใช้บัญชีที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษี (Tax-advantaged Accounts)

บัญชีที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น 401(k)s, IRAs และ HSAs สามารถช่วยให้แต่ละบุคคลและธุรกิจประหยัดภาษีในขณะที่วางแผนอนาคตไปพร้อมกัน บัญชีเหล่านี้ให้ผลประโยชน์ทางภาษี เช่น  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Tax-deferred Growth) หรือการถอนเงินปลอดภาษี (Tax-free Withdrawals) ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินออมได้มากที่สุดและลดภาระทางภาษี

4.ดำเนินการเชิงรุก

การวางแผนทางภาษีที่มีประสิทธิภาพอาศัยการดำเนินการเชิงรุก หมายความว่าต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และมีการดำเนินการเพื่อลดภาระทางภาษีในช่วงระหว่างปี แทนที่จะรอจนกระทั่งฤดูกาลเสียภาษี ทั้งนี้เพื่อลดภาระทางภาษี ได้แก่ การบริจาค, การซื้อกองทุนบำนาญ หรือการได้ผลประโยชน์ของเครดิตทางภาษีและส่วนลดทางภาษี

5.มองหาคำแนะนำจากมืออาชีพ

การรับคำแนะนำจากมืออาชีพ หรือนักบัญชีนั้นมีความสำคัญในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนของภาษี มืออาชีพเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจกฎหมายภาษี, มองหาโอกาสในการประหยัดภาษี และสร้างแผนภาษีที่ครอบคลุมที่ถูกสร้างมาเพื่อแต่ละบุคคลหรือแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ

โดยการทำตามแนวทางเหล่านี้ บุคคลทั่วไปหรือธุรกิจสามารถจัดทำกลยุทธ์การวางแผนทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยประหยัดเงิน, บรรลุเป้าหมายทางการเงิน, และลดภาระทางภาษี ให้ตระหนักไว้เสมอว่าการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องการการดำเนินการเชิงรุกและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยการได้รับข้อมูลและมีการกระทำอย่างสม่ำเสมอตลอดปี คุณจะสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุดและบรรลุความสำเร็จทางการเงิน

วางแผนภาษี tax planning

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.