5 ขั้นตอนการวางแผนภาษี ฉบับเข้าใจง่าย

5 ขั้นตอนการวางแผนภาษี ฉบับเข้าใจง่าย

        การวางแผนภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินในชีวิต หากเราวางแผนเรื่องภาษีให้ดี จะส่งผลให้แผนการเงินในชีวิตของเราดีตามไปด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เคยวางแผนภาษีมาก่อน ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ 5 ขั้นตอนในการวางแผนภาษี แบบง่าย ๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. เข้าใจภาระหน้าที่ทางภาษี

ขั้นตอนแรกของการวางแผนภาษี คือต้องทำความเข้าใจภาระหน้าที่ทางภาษีของตัวเอง รวมถึงควรรู้กฎหมายและข้อกำหนดทางภาษีที่ต้องนำมาใช้กับรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรง หรือศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

2. เก็บบันทึกธุรกรรมการเงิน

ถัดมาคือการเก็บบันทึกรายการ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ ทั้งในส่วนที่เป็นรายได้ ค่าใช้จ่าย และการลงทุน โดยถ้าเป็นกระดาษอาจใช้วิธีเก็บใส่แฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ ถ้าเป็นข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบันทึกลงในแอปพลิเคชันมือถือหรือซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ได้

ขั้นตอนการวางแผนภาษี ฉบับเข้าใจง่าย

3. เช็กรายการสิทธิ์ลดหย่อน

ตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษีและเครดิตภาษีเงินปันผลต่าง ๆ ว่ามีรายการไหนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้บ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา, การบริจาคเพื่อการกุศล, การซื้อกองทุน, เครดิตภาษีเงินปันผลจากหุ้นและกองทุน รวมถึงรายการส่วนลดอื่นที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาในแต่ละปีภาษีด้วย อย่าลืมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด และเก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นภาษีไว้ให้ครบ

4. สำรวจการลงทุนหรือบัญชีเกษียณอายุ

อย่างเช่น RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) เป็นการซื้อกองทุนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ และได้รับผลตอบแทนการลงทุนด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ขั้นตอนการวางแผนภาษี ฉบับเข้าใจง่าย

5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษี

เรื่องกฎหมายและข้อกำหนดทางภาษี เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้นหากคุณต้องการวางแผนภาษีอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษี เพื่อรับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในการลดภาษีเพิ่มขึ้น และตอบคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการวางแผนภาษีได้

        การวางแผนภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้มีรายได้ทุกคนควรทำ! เพื่อให้มีการชำระภาษีอย่างถูกต้องและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการเรื่องภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน

 

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.