How to จัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น ฉบับเข้าใจง่าย

How to จัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น ฉบับเข้าใจง่าย

          เข้าสู่ปีใหม่แบบนี้หลายคนอาจมีแพลนทำสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิตกันบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยกลางคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างครอบครัว ก็คงอยากมีบ้านในฝันสักหลังไว้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ซึ่งบทความนี้ Fastwork เราได้สรุปวิธีการจัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น มาให้ได้ทำความเข้าใจแบบง่ายๆ ในฉบับของคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านการก่อสร้างมาก่อน ไปดูกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

BOQ บ้านคืออะไร?

          BOQ ย่อมาจากคำว่า Bill of Quantities เป็นเอกสารใบแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร คอนโด สำนักงาน ถนน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งภายในเอกสารจะแสดงถึงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าแรงงาน วัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ปริมาณการใช้งานวัสดุ อัตราราคาต่อหน่วยของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยการจัดทำ BOQ จะออกโดยผู้ออกแบบโครงการนั้นๆ หรือ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอแแผนโครงการรวมถึงการต่อรองราคา

          สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงการจัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น เพื่อใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือกและเริ่มทำการก่อสร้างตามแบบบ้านที่ออกแบบไว้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ด้านในบ้านจะแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยได้ทำการถอดแบบออกมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด คือ แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม และแบบวิศวกรรมระบบ ทั้งนี้ BOQ บ้าน 2 ชั้น มักใช้เพื่อเป็นราคากลางในการเปรียบเทียบราคาในการจ้างงานผู้รับเหมา และเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงราคากลางในการก่อสร้างทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นเอกสาร BOQ ยังสามารถใช้คุมงบประมาณในการก่อสร้างได้อีกทางหนึ่ง โดยที่เจ้าของบ้านสามารถเพิ่มหรือลดวัสดุที่ใช้งานการก่อสร้างได้ และเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานต่างๆ ของผู้รับเหมาว่าดำเนินงานเป็นไปตามในสัญญาการก่อสร้างหรือไม่

How to จัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น

1. ถอดแบบสถาปัตยกรรมบ้าน 2 ชั้น

     เริ่มต้นด้วยการออกแบบบ้าน 2 ชั้นโดยสถาปนิกก่อนการเริ่มต้นก่อสร้างบ้าน หลังจากนั้นก็ต้องทำการถอดแบบสถาปัตยกรรมงานโครงสร้างของอาคาร ได้แก่ งานผิวพื้น งานเพดาน งานผนังและงานสี รวมไปถึงงานแบบแปลน ระดับความสูง ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความที่จำเป็นในการหาปริมาณวัสดุ และใช้สำหรับกำหนดขอบเขตของงานก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้นนั้นมีความละเอียดในเรื่องของโครงสร้างมากกว่าบ้าน 1 ชั้น ดังนั้นหากมีการถอดแบบที่ละเอียดมากจะช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น

2. มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้าง

     ผู้ที่ต้องการจัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น หรือการก่อสร้างโครงการอื่นๆ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอย่างชำนาญ ได้แก่ 

          2.1 ผู้ออกแบบ หรือ ผู้รับเหมา

           ผู้ออกแบบบ้าน หรือ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง คือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำใบ BOQ โดยในส่วนของผู้รับเหมานั้นใช้เพื่อประกอบสัญญางานก่อสร้างที่ได้ถูกว่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน BOQ และเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างให้กับผู้ว่าจ้าง

          2.2 ผู้ที่ต้องการกู้เงินสถาบันการเงินเพื่อสร้างบ้าน หรือ สิ่งก่อสร้าง

           สำหรับผู้ที่มีแพลนว่าจะยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องจัดทำ BOQ เพื่อประกอบการยื่นเสนอร่วมด้วย ซึ่งภายในเอกสารจะแสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ดำเนินการทั้งหมด 

3. แบ่งองค์ประกอบต่างๆ ในการก่อสร้าง

     การจัดทำ BOQ บ้าน 2 ชั้น หรือ งานก่อสร้างอื่นๆ ทุกโครงการต้องมีการแบ่งส่วนประกอบงานก่อสร้างอย่างละเอียด เช่น งานฐานราก โครงสร้างส่วนบน ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง งานตกแต่ง ไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้การจัดทำ BOQ มีความแม่นยำและมีคุณภาพมากที่สุด

4. การวัดปริมาณวัสดุต่างๆ 

     การวัดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดทำเอกสาร BOQ เนื่องจากในงานก่อสร้างแต่ละส่วนจะมีการใช้วัสดุต่างๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสเปกวัสดุ แบบก่อสร้าง และขนาดพื้นที่ก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น คอนกรีต เหล็ก อิฐ กระเบื้อง สี สายไฟฟ้า ท่อประปา ฯลฯ โดยมีการใช้หน่วยการวัดแตกต่างกัน เช่น ตารางเมตร ลูกบาศก์เมตร หรือ ชิ้น เป็นต้น 

5. การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปช่วยจัดทำ BOQ 

     ทางเลือกใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การจัดทำ BOQ มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น นั้นก็คือการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการจัดทำ ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรด้านการก่อสร้างที่ต้องการลดระยะเวลาการจัดทำเอกสาร แต่สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปอาจจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 

6. การตรวจสอบและสรุปเอกสาร BOQ 

     เมื่อได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อสรุปให้ได้มาซึ่ง BOQ เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ในการทำเอกสารชนิดนี้ เพราะส่งผลต่อการดำเนินงานโดยตรงต่อการก่อสร้าง ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกร และผู้สำรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณและราคา เพื่อที่จะได้สามารถทำการแก้ไขก่อนการสรุปรายการ BOQ ได้นั่นเอง

ตัวอย่างงานจากฟรีแลนซ์ที่น่าสนใจ

คุณ เสริมศักดิ์

รับเขียนแบบบ้านพักอาศัย, บ้านโครงการ, อาคารพาณิชย์,ทาวน์เฮ้าส์,  เพื่อใช้งานก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเทศบาล,อบต, สำนักงานเขต หรือทำเรื่องยื่นกู้สินเชื่อ แบบก่อสร้างครบชุดทั้งแบบสถาปัตยกรรม,โครงสร้าง,ไฟฟ้า,ประปา-สุขาภิบาล

มีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองแบบฯ สำหรับแบบบ้านที่เกิน 150 ตร.ม.ขึ้นไป พร้อมทั้ง

ทำรายงานคำนวณโครงสร้าง และเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตครบพร้อมยื่นฯ เอกสารส่งไฟล์ PDF ให้ในระบบ และปริ้นท์ลงกระดาษพร้อมเซ็นรองแบบและเอกสารทั้งหมด พร้อมให้ลูกค้านำไปยื่นได้ทันที

 

คุณ อดิเทพ

รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคารทุกชนิดพร้อมรับรองโครงสร้าง เขียนแบบ ประมาณราคา บริการตรวจบ้านครบวงจร

  • วิศวกรโยธา บมจ.คริสเตียนีและนัลเส็น (ไทย) ตำแหน่ง  office engineer และ structural design engineer
  • ปัจจุบัน วิศวกรโยธา ที่กรมทรัพยากรน้ำ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

คุณ ภูวดล

เขียนแบบก่อสร้างและเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ฯลฯ โดยเอกสารจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF หรือจัดส่งทาง ปณ. ตามแต่จะตกลง โดยใช้โปรแกรม Revit หรือ AutoCAD ในการทำงาน

 

          ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆ ในการจัดทำเอกสาร BOQ บ้าน 2 ชั้น ที่นับว่าเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นเท่านั้น หากใครที่ต้องการจัดทำเอกสารนี้ให้มีความละเอียดมากที่สุด แนะนำว่าควรมองหาผู้ที่มีความชำนาญด้านการถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ โดยตรงจึงจะดีที่สุด ซึ่งแน่นอนว่า Fastwork เรารองรับบริการนี้ให้คุณได้หาฟรีแลนซ์ทำ BOQ ที่มีความเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่คลิก แถมยังมีผลงานให้ได้พิจารณาและปรึกษาได้ก่อนตัดสินใจจ้างงานอีกด้วย

ฟรีแลนซ์ รับถอดแบบ BOQ ประมาณราคาก่อสร้าง

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.