การอนุมัติงานขั้นสุดท้าย / การรีวิว

อนุมัติงานที่ฟรีแลนซ์ส่งมาอย่างไร

การรีวิวงาน

ต้องการแก้ไขรีวิว

ทำงานเสร็จแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่

เงื่อนไขพื้นฐานในการตัดยอดเงินค่าจ้าง