จ้างในนามบริษัท สะดวก ง่าย ออกเอกสารได้ครบ

การจ้างงานใน fastwork สามารถจ้างในรูปแบบของบริษัทได้เพื่อออกใบสำคัญรับเงินหรือใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ทั้งเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ว่าจ้างอีกมากมายเช่น การโทร, การโพสต์หางาน (https://jobboard.fastwork.co), การแบ่งชำระ และอื่นๆอีกมากมาย 

โดยเอกสารสำคัญสำหรับการจ้างงานในรูปแบบบริษัทมีดังนี้

ใบสำคัญรับเงิน/ใบกำกับภาษี

fastwork.co สามารถออกใบสำคัญรับเงินให้กับบริษัทได้ โดยใบสำคัญรับเงินจะแสดงรายละเอียดของการชำระเงิน เช่น วันที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ เลขที่อ้างอิง รวมไปถึงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นต้น

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบฟาสต์เวิร์คจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากราคาค่าจ้างทั้งหมดที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทผู้ว่าจ้าง มีหน้าที่ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับฟรีแลนซ์โดยตรง

ขั้นตอนการจ้างงานในนามบริษัทบนระบบฟาสต์เวิร์ค

  1. กรอกข้อมูลบริษัทของคุณใน fastwork.co โดยเข้าไปที่ https://bit.ly/profile-setting
  2. กด “ตั้งค่าบัญชี” และกรอกข้อมูล ในส่วน “การจ้างงานในนามบริษัทให้ครบถ้วน
  3. รอการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจาก fastwork.co ภายใน 2 ชั่วโมง(ในเวลาทำการ)
  4. เมื่อข้อมูลบริษัทได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทสามารถชำระเงินในนามบริษัท โดยเลือก “หัก 3 %” ทุกครั้งที่ชำระเงิน

ข้อควรระวัง

  • ใบสำคัญรับเงินที่ออกโดย fastwork.co ไม่สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.